Verkostoidu!

3.11.2019


Jaostot toimivat aktiivisina edunvalvojina, sekä yhteys- että koulutusverkostoina.

Alakohtaiset jaostot yhdistyksessämme ovat muodostuneet useimmiten tiettyjen ammattikuntien ympärille. Jaostot toimivat aktiivisina edunvalvojina, sekä yhteys- että koulutusverkostoina. Myös ammatillinen verkostoituminen, virkistäytyminen ovat osa jaostotoimintaa.

Jaostoilla on merkittävä rooli jäsentensä työsuhteisiin liittyvissä asioissa, ja olla paikallisen luottamusmiehen tukena edunvalvontatyössään.

Tällä hetkellä toimivat seuraavat jaostot:

Yhdistys tukee ammattialajaostojen toimintaa tarjoamalla toimitilaa tapaamisten käyttöön, sekä toimintarahaa. Onko sinun työpaikallasi (esim. Nuorisopalvelut, Sosiaali-, tai terveys, Kirjastoala yms.) tarvetta oman ammattikunnan tapaamisille, virkistys - tai koulutustoiminnalle jaostotoimintana? 

Jaostotoiminnan edellytyksenä ovat aktiiviset jäsenet, jotka mm. suunnittelevat toiminnan sisällön tapaamispäivämäärineen. Ilmianna ideasi/ehdotuksesi!

@-posti: vantaanjhl@gmail.com

Palautelomake

Hallitus