Työsuojelu/Työterveys

 

Kaupunki tarjoaa koko henkilöstölle lakisääteiset työterveyspalvelut ja päätoimiselle henkilöstölle yleislääkäritasoisen sairauksien tutkimukset ja alkuvaiheen sairaanhoidon. Työterveyspalveluiden pääpaino on työkyvyn edistämisessä ja ennaltaehkäisevissä palveluissa. Sairaanhoitopalvelut eivät ole käytettävissäsi palkattomien työ- tai virkavap​aiden aikana, ei myöskään viikonloppuisin ja juhlapyhinä.​

Vantaalla työterveyshuollon palveluntuottajia on kaksi, Vantaan Työterveys Oy (AITO työterveys) ja Terveystalo. Palveluntarjoaja määrittyy toimialan tai palvelualueen mukaan se​uraavasti:

  • Vantaan Työterveys OY - AITO työterveys (Kaupunkistrategia ja johto, Kaupunkikulttuuri, Sosiaali- ja terveystoimi sekä Kasvatus ja oppiminen poislukien varhaiskasvatuksen palvelualue).

Varaa aika numerosta 09 839 50300.

  • Terveystalo ​(Kaupunkiympäristö, Varhaiskasvatus ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos)

Varaa aika numerosta 030 63 39533

 

Lähde: https://vantaa.sharepoint.com/sites/intra/henkilosto/terveys-turvallisuus/tyoterveys