Huomionarvoista

KaMut tiedottaa

10.6.2020

Uutta työsopimusta ei tarvitse hyväksyä

4.3.2020
Asia koskee tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) vaikutuksessa olevia.

Katso JHL:n omalta Youtube -kanavalta uusien työehtosopimusten selostukset

https://www.youtube.com/user/JHLviestii/videos