Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia 2018-2019 noudatetaan myös 1.4.2020 alkaen

1.4.2020

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia 2018-2019 noudatetaan myös 1.4.2020 alkaen.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset päättyivät 31.3.2020. Sopimusten mukaiset määräykset ovat kuitenkin voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelut uusista sopimuksista päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneeksi (ns. jälkivaikutus, esim. KVTES allekirjoituspöytäkirjan 1 §). Tällä hetkellä sopimuksia siis noudatetaan.

Tämä tarkoittaa mm. sitä, että luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen määräajaksi tehdyt sopimusehdot ovat voimassa.

 

Ystävällisin terveisin

Kristian Karrasch

neuvottelupäällikkö

Julkisten sopimusalojen toimialue

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/sopimusneuvottelut-2020/