Opiskele!

3.8.2019


JHL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden opiskella myös verkossa.

JHL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden opiskella myös verkossa. Kaikille verkkokursseille voit ilmoittautua kuten muillekin liiton kursseille. Kurssit ovat JHL:n tuen piirissä, jolloin ne ovat jäsenille maksuttomia.

Tässä poimintoja 9.9.19 alkavista verkkokursseista:

Uuden luottamusmiehen kurssi 9.9. – 7.11.19. Kurssilla tutustutaan liiton toimintaan ja luottamusmiehen tehtäviin.

 

Sähköisten työvälineiden käyttö 9.9.-7.11.19. Kurssilla käydään läpi eri sosiaalisen median välineitä kuten Facebook, Instagram, Twitter ym.

Henkilökohtaisten avustajien kurssi 9.9. – 23.10.19. Kurssilla tutustutaan henkilökohtaisen avustajan työhön, tehtäviin sekä historiaan. Käydään läpi henkilökohtaisen avustajan työhön keskeisesti liittyvä lainsäädäntö ja työehdot. Tutustutaan työntekijän ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Kurssilta saat tukea työssä jaksamiseen ja vahvistat ammatillista työotettasi. Samalla voit rakentaa vertaistukiverkostoa alalle, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti yksin. Omatoimisen opiskelun lisäksi opiskeluun kuuluu myös verkkotapaamisia.

Minustako aktiivi, verkkokurssina 9.9. – 7.11.19. Kurssi on suunnattu jäsenille, jotka kokevat, että heillä voisi olla enemmän annettavaa työpaikan, ammattiryhmän tai yhteiskunnallisten olosuhteiden parantamisessa. Kurssin aikana käydään läpi miten ammattiliitot ja yhdistykset toimivat ja miksi. Kurssilla selvitetään osallistujien mahdollisuudet ja osaaminen ja pyritään löytämäään jokaiselle oma polkunsa vahvistamalla osaamisalueita ja luomalla uusia osaamisalueita. Jos olet valmis ottamaan osaa ja vastuuta yhteisistä asioista, niin kurssi voi avata sinulle uuden polun elämällesi.

Lisää --->https://www.jhl.fi/koulutus/koulutuskalenteri/

Käytännön asioissa voit kääntyä kurssisihteereiden puoleen kurssisihteerit@jhl.fi tai 010 7703 510.