Opiskele!

22.9.2019JHL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden opiskella myös verkossa.

JHL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden opiskella myös verkossa. Kaikille verkkokursseille voit ilmoittautua kuten muillekin liiton kursseille. Kurssit ovat JHL:n tuen piirissä, jolloin ne ovat jäsenille maksuttomia.

Tässä poimintoja tulevista koulutuksista:

 

  • Luottamusmiestiedon peruskurssi, kunta, 5 pv. 4.11. – 8.11. 19 JHL-opistolla. Kurssilla käsitellään luottamusmiehen toimintaympäristöä, roolia ja tehtäviä, kunnan poliittista päätöksentekoa, hallintoa ja taloutta. Sisäistetään KVTES:n sisältöä ja neuvottelumenettelyä. Tehdään asiakirjoja ja perehdytään tiedon hankintaan eri kanavia hyödyntäen. Lopuksi rakennetaan jokaiselle oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma. 

 

  • Vuorovaikutus- ja neuvottelutaito, kaikki sopimusalat, 3 pv. JHL-opistolla 11.11. – 13.11.19. Harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja -taitoja sekä käsitellään neuvottelutoiminnan teoriaa. Neuvotteluharjoitusten avulla annetaan omakohtaista palautetta, jonka tarkoituksena on vahvistaa osaamista ja itsetuntemusta. 

 

  • Miten toimin median kanssa, 2 pv.  27.11. – 28.11.19 JHL-opistolla. Tavoitteena on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja ja kykyä toimia aktiivisesti median kanssa. Kurssi on myös osa Vaikuttajan polku -koulutuskokonaisuutta. Kurssi on tarkoitettu JHL:n aktiiveille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, yhdistysten puheenjohtajille, sihteereille ja tiedotusvastaaville.

Lisää --->https://www.jhl.fi/koulutus/koulutuskalenteri/

Käytännön asioissa voit kääntyä kurssisihteereiden puoleen kurssisihteerit@jhl.fi tai 010 7703 510.

https://www.jhl.fi/koulutus/ilmoittautuminen-ja-tuet/rahallinen-tuki-kurssiajalta/