SAK:n julkaisu

1.3.2019

https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/sakn-tyomarkkinakatsaus
https://www.sak.fi/aineistot/tutkimukset/sakn-tyomarkkinakatsaus
Työpaikkojen muutos koulutusasteen mukaan 1987–2017
Työpaikkojen muutos koulutusasteen mukaan 1987–2017

Työmarkkinaindeksi tuottaa ajankohtaista tietoa työmarkkinoiden kokonaiskuvasta päättäjille, asiantuntijoille ja medialle.

SAK:n ratkaisuja: Osaaminen kohentaa työllisyyttä

 

 

Hyviä keinoja parantaa työllisyyttä

 • Toisen asteen koulutuksen takaaminen.
 • Oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen.
 • Ammatilliseen koulutukseen panostaminen.
 • Perustaitotakuu korjaamaan puutteita luku-, lasku- ja digitaidoissa.
 • Muutosturvan parantaminen.
 • Työttömien palveluihin satsaaminen.

Onko meillä varaa enää yhteenkään ilman toisen asteen tutkintoa valmistuneeseen nuoreen?

 

Työmarkkinakatsauksen tulokset tiiviisti

 

 • Työmarkkinoiden pari vuotta kestänyt nousukiito on nyt tasaantumassa.
 • Yt-neuvottelujen alaisten määrä on kääntynyt nousuun ennätysalhaisista lukemista.
 • Työttömyys on alentunut rivakasti ja lähentelee globaalia finanssikriisiä edeltävää tasoa.
 • Perusasteen koulutuksen varassa olevien työllisyys on erkaantumassa muista.
 • Työn mielekkyys paranee, mutta vain ylemmillä toimihenkilöillä.
 • Sopimuspalkoissa nollakorotusten linja on jäänyt taakse.
 • Kuluvan vuoden sopimuskierros paljastaa, saako palkkakehitys lisävauhtia.
 • Palkkaliukumat ovat hieman piristyneet, mutta edelleen maltilliset.
 • Edellisen sopimuskierroksen paikallisesti jaettavat erät ovat hillinneet liukumia.

 

Lähde ja tekstin lainaus: SAK:n työmarkkinakatsaus 2019 www.sak.fi