Vantaalla valitaan kahdeksan päätoimista ja kaksi osa-aikaista työsuojeluvaltuutettua toimikaudelle 2018–2021.

19.10.2017
Työsuojeluvaltuutetun tehtävästä kiinnostuneet henkilöt voivat ilmoittautua ehdokkaiksi 23.10. – 6.11.2017 välisenä aikana.

Suostumuslomake sekä tietoa vaaleista ja työsuojeluvaltuutetun tehtävistä ja aluejaosta löytyy kaupungin työsuojelun sivuilta Avaimesta polkua Etusivu – Palvelut - Turvallisuus - Työsuojelu - Työsuojeluvaalit 2017

 

Työsuojeluvaltuutettujen toimialuejako toimialoittain:

 

 Alue 1, jota hoitaa yksi työsuojeluvaltuutettu

• Kaupunginjohtajan toimiala

• Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala (pois lukien Keski-Uudenmaan  Pelastuslaitos)

• Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

 

Alue 2, jota hoitaa osa-aikainen työsuojeluvaltuutettu (0,5)

• Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos

 

Alue 3, jota hoitaa yksi työsuojeluvaltuutettu

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta

o terveyspalvelut

o vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelta sairaalapalvelujen tulosyksikkö

 

Alue 4, jota hoitaa yksi työsuojeluvaltuutettu

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta

o perhepalvelut

o suun terveydenhuolto

 

Alue 5, jota hoitaa yksi työsuojeluvaltuutettu

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta

o talous- ja hallintopalvelut

o vanhus- ja vammaispalvelut lukuun ottamatta sairaalapalvelujen tulosyksikkö

 

Alue 6, jota hoitaa yksi osa-aikainen työsuojeluvaltuutettu (kolme työpäivää viikossa)

 Sivistystoimen toimialalta

 o talous- ja hallintopalvelut

 o kulttuuripalvelut

 o liikuntapalvelut

 o nuorisopalvelut

 o Vantaan kaupunginkirjasto

 

Alue 7, jota hoitaa kaksi työsuojeluvaltuutettua

• Sivistystoimen toimialalta

o varhaiskasvatus

o ruotsinkieliset palvelut

 

Valtuutettujen aluejako

o Valtuutettu 1 varhaiskasvatuksen Myyrmäen ja Kivistö-Aviapoliksen alueet sekä ruotsinkieliset palvelut

o Valtuutettu 2 varhaiskasvatuksen Hakunila-Tikkurilan ja Korso-Koivukylän alueet

 

 Alue 8, jota hoitaa kaksi työsuojeluvaltuutettua

• Sivistystoimen toimialalta

o perusopetus

o nuoriso- ja aikuiskoulutus

 

Valtuutettujen aluejako

o Valtuutettu 1: perusopetuksen Läntinen alue (Kivistö-Aviapolis-Myyrmäki) sekä nuoriso- ja aikuiskoulutus

o Valtuutettu 2: perusopetuksen Koillinen alue (Korso-Koivukylä) ja Itäinen alue (Tikkurila-Hakunila)