LM-valinnat tehtäväalueille on tehty!

13.10.2017


Muutoksenhaku vaalitulokseen on 30 vuorokautta. Yhdistyksen syyskokous vahvistaa valinnat 14.11.17.

Luottamusmiesvalinnat yhdistyksessä on saatettu loppuun 11.10.17 vaalitilaisuuden myötä. Kiitos kaikille ehdolle asettautuneille ja vaaleissa äänestäjille, sekä kaikille asian äärellä eri tehtävissä toimineille jäsenille .

Valinnat vahvistaa yhdistyksen syyskokous (jäsenkokous) 14.11.17.

Sitä ennen vaaliohjesäännön mukaan 11. Erimielisyydet

Muutoksenhaku vaalin tulokseen: "Mahdollinen valitus vaalin tuloksesta tai muista vaaliin liittyvistä epäkohdista on tehtävä vaalin tuloksen julistamisesta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa liiton hallitukselle. Ohjesäännön soveltamisesta antaa ohjeita liiton järjestöpalveluyksikkö. Erimielisyydet ratkaisee liiton hallitus".

 

Luottamusmiesvaalit 2017