Usein kysyttyä työelämästä?

13.12.2019


Voiko ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa muuttaa tai alkaneen vuosiloman keskeyttää?

Vuosiloman ajankohdasta annettu ilmoitus on sitova. Työnantajalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa vuosiloman ajankohtaa ilman työntekijän suostumusta.

 

Jos työnantaja kuitenkin rikkoo ilmoitusvelvollisuuttaan muuttamalla aiemmin annettua ilmoitusta, pitää työntekijän aloittaa vuosiloma uuden ilmoituksen mukaisesti, ettei synny riskiä työsuhteen päättämisestä.

Työntekijällä on oikeus korvauksiin, jos työnantajan yksipuolinen vuosiloman ajankohdan muutos aiheuttaa vahinkoa. Korvattavia vahinkoja voivat olla esimerkiksi matkalippujen peruuttamisesta syntyneet kulut.

Vuosiloman alettua sen muuttaminen ei ole enää mahdollista eli työntekijää ei voida määrätä työhön kesken loman. Sopimalla se on mahdollista.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa on asiasta saatettu sopia toisella tavalla, joten tarkista työpaikkasi noudattamasta virka- tai työehtosopimuksesta, mitä siinä on sovittu asiasta. (Julkaistu 3.6.2019 klo 13:30 / Muokattu 11.6.2019 klo 10:14 www.jhl.fi)

Vuosilomalaki

 

 

Voiko työnantaja peruuttaa jo myönnetyn opintovapaan lakon takia?

Ei voi, koska oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin. Opintovapaatasi ei siis voi peruuttaa, joten voit jäädä opintovapaalle lakosta huolimatta.

 

Opintovapaasi on palkaton, ellei sen palkallisuudesta ole erikseen sovittu.

Opintovapaalla et ole oikeutettu lakkoavustukseen.

(Julkaistu 4.11.2019 klo 12:32 jhl.fi)

 

Miten käy harkinnanvaraisen työ- tai virkavapaan lakon aikana?

Jos sinulle on myönnetty harkinnanvarainen vapaa ennen lakkoa, vapaata ei voi peruuttaa lakon takia. Jäät vapaalle lakosta huolimatta, eikä sinulla ole oikeutta lakkoavustukseen.

 

Jos olet palkattomalla vapaalla, et ole oikeutettu myöskään palkkaan.

 

Lisää työelämään liittyviä kysymyksiä linkin kautta https://www.jhl.fi/tyoelama/ongelmatilanteet/usein-kysyttya-tyoelamasta/