Koulutus

Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma 2018 -2019
 
Kurssin ajankohta 10.9.2018 – 27.4.2019 5 x 3 pv

Hakuaika päättyy 6.8.2018

 

Kenelle?
 
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yhdistysten aktiiveille. Kurssille voivat osallistua kaikki, joita ammattiyhdistysliikkeen kansainvälisyys kiinnostaa. Kurssin osallistujille suositellaan englannin kielen taitoa.
 
Toteutus
 
Kurssi toteutetaan neljän ay-opiston yhteistyönä ja se jakaantuu kolmen päivän opintojaksoihin eri oppilaitoksissa Suomessa sekä ulkomaille suuntautuvaan opintomatkaan. Näiden lähijaksojen laajuus on yhteensä n. 100 oppituntia. Kurssilaiset osallistuvat opintojaksoihin sekä työskentelevät ohjatusti ja itsenäisesti jaksojen välillä. Pienempien välitehtävien lisäksi kurssilaiset tuottavat 1,5 opintopisteen laajuisen projektityön.

Kurssin työtavat ovat monipuolisia. Kurssilaiset mm. kehittävät tiedonhankintataitojaan sekä saavat rohkeutta esiintymiseen ja varmuutta kirjoittamiseen. Kurssilla hyödynnetään nykyaikaista tieto- ja vuorovaikutusteknologiaa.

Kurssin aikataulu:

JHL- opisto 10.-12.9.2018

Murikka 26.-28.11.2018

Aktiivi-instituutti 21.-23.1.2019

Kiljavan opisto ja Bryssel 20.-23.3. 2019

Kiljavan opisto 26.-27.4. 2019
 
 
Sisällöt
 
Kurssilla tutustutaan ensinnäkin työmarkkinajärjestöjen kansainväliseen toimintaan. Näiden rinnalla tutustutaan erilaisten ylikansallisten organisaatioiden toimintaan (suuryritykset, ylikansalliset yhteisöt) siten että huomio on erityisesti kaupassa ja ihmisoikeuksissa. Kolmanneksi kurssilla tutustutaan Euroopan unionin toimintaan työmarkkinajärjestöjen, EWC-toiminnan (yritysyhteistyön), yhteisölainsäädännön ja päätöksenteon sekä keskeisten politiikkasektorien näkökulmista.

Kurssin avainsisältöjä ovat:

Työmarkkinajärjestöjen kansainvälinen toiminta

Monikansalliset yritykset ja globaalit markkinat

Ylikansalliset yhteisöt ja ihmisoikeudet

Kansainvälinen yhteisölainsäädäntö

EWC-edustajan toiminta

EU ja ilmastonmuutos

Talous- ja sosiaalipolitiikka EU:ssa

EU-integraation historia ja tulevaisuus

Euroopan unionin päätöksenteko
 
Hakeminen ja tuet
 

Kurssille haetaan liiton kotisivuilla Jäsenpalvelu 24h kautta. 

Liiton tuki jäsenelle 

Huomioithan, että liitto maksaa jäsenen koulutuksen, matkakulut, ruokailun ja majoituksen. Voit lisäksi hakea kurssiapurahaa liitolta palkattomuustodistusta vastaan.

Lisätietoja 

JHL:n kurssisihteerit opastavat ilmoittautumisessa ja käytännön järjestelyissä. Tavoitat heidät puhelimitse 010 7703 510 tai sähköpostitse kurssisihteerit@jhl.fi

Kurssin sisällöstä saat tietoja kurssin vastuuopettajalta Tapani Eskolalta. Tavoitat hänet sähköpostitse tapani.eskola@jhl.fi tai puhelimitse 050 465 6052
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

kuva on linkki opistotalon sivulle