KaMuT- kaikki mukaan toimintaan verkosto

KaMut-verkoston tehtävänä on parantaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Jaostossa suunnitellaan toimintaa ja tehdään yhteistyötä liiton yhdistysten kanssa.Tavoitteena on aktivoida jäseniä osallistumaan oman työpaikan, yhdistyksen ja liiton toimintaan.