Edunvalvonta

Kun tarvitset apua työsuhdeasioissa

 

Turvaa työhön

Liittoon kuuluva saa aina apua työpaikan luottamusmieheltä vaikeissa tilanteissa. Työsuhteeseen liittyvät kysymykset ja mahdolliset erimielisyydet kannattaa selvittää työpaikalla yhdessä luottamusmiehen kanssa.

Ensimmäisenä sinua auttavat työpaikkasi luottamusmies, pääluottamusmies tai työsuojeluasioissa tyosuojeluasiamies tai työsuojeluvaltuutettu. Luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet tuntevat paikalliset olosuhteet ja paikalliset sopimukset parhaiten. Samoin työsuojeluasiamiehet ja työsuojeluvaltuutetut tuntevat paikalliset menettelytavat.

 

Liiton sivuilta löytyvät työehtosopimukset https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/

 

 

Kuvan kautta oppaisiin

JHL on vakuuttanut jäsenensä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvassa.