Ajankohtaista toimintaa Pks alueella

 

Nuorisofoorumi

JHL:n Nuorisofoorumi on nuorten vaikuttamisväylä ammattiliitossa. Nuorisofoorumi on koottu alle 35-vuotiaista jäsenistämme, jotka edustavat eri ammattialoja, koulutuspaikkoja, sukupuolia ja paikkakuntia. Lisätietoa NuFosta ja siihen hakemisesta löydät täältä.

Etelä-Suomi, KaMuT

Etelä-Suomen maahanmuuttajaverkosto KaMuT parantaa JHL:n maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia työelämästä sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Verkosto toimii myös vertaisverkostona, jossa keskustellaan ajankohtaisista ammattiliiton asioista ja maahanmuuttajien työelämäasioista.

KaMuT = Kaikki Mukaan Toimintaan

Ryhmän tavoitteena on aktivoida jäseniä osallistumaan oman työpaikan, yhdistyksen ja liiton toimintaan. Verkostossa suunnitellaan toimintaa ja tehdään yhteistyötä liiton yhdistysten kanssa. Kamuilla on oma edustaja Etelä-Suomen aluetoimiston alueryhmässä.

Tule mukaan toimintaan!

KaMuT kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Haluaisitko tulla mukaan? Ota yhteyttä:

Tule mukaan solidaarisuustoimintaan

JHL:n jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua liiton, sen yhteistyökumppaneiden tai oman yhdistyksesi solidaarisuustoimintaan.