Tiesitkö tämän jäsenyydestäsi

Nina Uskola
10.6.2017*JHL:n jäsen voi olla liiton toimialoilla työskentelevä itsenäinen yrittäjä, joka harjoittaa ammattiaan pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia. Yrittäjän jäsenmaksu on 20 euroa kuukaudessa.

*Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa perii automaattisesti jäsenmaksun maksamastaan vuorottelukorvauksesta. Sinun tulee maksaa minimijäsenmaksua, jos KELA maksaa vuorottelukorvauksesi.

*Jäsenmaksun voit maksaa joko valtuuttamalla työnantajasi perimään sen suoraan palkasta tai maksamalla sen itse. Liiton ja työttömyyskassan sääntöjen mukaan jäsen voidaan erottaa, jos jäsenmaksut puuttuva yli kuudelta kuukaudelta.

*Työpaikan muuttuessa voit tarvittaessa vaihtaa yhdistystä, koska paikallinen edunvalvonta tapahtuu yhdistyksen kautta. Yhdistys määräytyy työnantajan, sopimusalan, sekä maantieteellisen sijainnin perusteella.

*Minimijäsenmaksu vuonna 2017 on 8 euroa kuukaudessa; 96 euroa vuodessa. Minimijäsenmaksua maksat ollessasi ilman palkkatuloja ja:

• eläkkeellä tai pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä 
• ulkomailla 
• työlomalla 
• virkavapaalla 
• au pairina 
• suorittamassa vapausrangaistusta 
• "omalla lomalla" 
• omaishoitajana.

*Osa-aikaeläke poistuu eläkemuotona vuoden 2017 alussa.

*Päätoimisena opiskelijana olet vapautettu liiton jäsenmaksusta.

*Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen palkattoman perhevapaan ajalle.

*Olet oikeutettu jäsenmaksuvpautukseen armeijan tai siviilipalveluksen ajalle.

*Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa.

Lisää tietoa jäsenyyteesi liittyvistä asioista saat täältä http://www.jhl.fi/portal/fi/jasenyys/muutokset_jasenyydessa/

Jäsenasiat